מה עשיתי בקיץ האחרון

Asked
ישנתי הרבה
עבדתי
הרגשתי בודד/ בודדה
נפגשתי עם חברים/ חברות
ראיתי סדרות / סרטים
שמרתי על אחים קטנים
טיילתי בארץ
טסתי לחוץ לארץ
קראתי ספרים
התאמנתי
Submit your vote
Go to results
INFORMATION

Creator

This poll was created by anonymous.
It was created at August 31, 2023 at 11:37 AM.

Configuration

  • The duplication check is disabled.
  • This poll's results are publicly available at any time and from anywhere.

Disclaimer

  • The poll was neither created nor endorsed by BigPoll.
  • Please note that the creator of this poll can change these settings until anyone votes on this poll.
  • BigPoll makes big efforts to prevent vote manipulation, but cannot guarantee that it won't occur in rare cases.

Do you have any question? Create your first poll today for free.

We and selected partners and related companies, use cookies and similar technologies as specified in our Cookies Policy. You agree to consent to the use of these technologies by clicking Accept, or by continuing to browse this website.