מהי המסקנה שאתם הכי מזדהים/ות איתה בתום המפגש? כל התשובות נכונות

Asked
צריך לקחת מבחנים וראיונות מיון ברצינות ולהתכונן אליהם
מבחן מיון משקף אותי ברגע מסוים ובמצב מסוים. אבל לא משקף את כל מה שאני
תמיד כדאי להכין תוכנית ב - אילו עוד אפשרויות יש לי אם לא אתקבל
חשוב לזכור שיש עוד דרכים לבטא את מי ומה שאני חוץ ממבחן
בעקבות המפגש אני מרגיש/ה שאני יודעת יותר טוב איך להתכונן למבחני מיון
המפגש עורר בי מתח ולחץ
המפגש הרגיע אותי והכין אותי
Submit your vote
Go to results
INFORMATION

Creator

This poll was created by anonymous.
It was created at March 05, 2024 at 06:02 PM.

Configuration

  • The duplication check is based on IP-Address.
  • This poll's results are publicly available at any time and from anywhere.

Disclaimer

  • The poll was neither created nor endorsed by BigPoll.
  • Please note that the creator of this poll can change these settings until anyone votes on this poll.
  • BigPoll makes big efforts to prevent vote manipulation, but cannot guarantee that it won't occur in rare cases.

Do you have any question? Create your first poll today for free.

We and selected partners and related companies, use cookies and similar technologies as specified in our Cookies Policy. You agree to consent to the use of these technologies by clicking Accept, or by continuing to browse this website.